Celem małżeństwa jest doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej, zrodzenie i wychowanie potomstwa.

Informacje o katechezach i kursach dla narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa znajdują się tutaj.

Przygotowanie do małżeństwa

 • W sprawach zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.
 • Jeśli ślub ma się odbyć w kościele parafialnym w Stadnikach, narzeczeni ustalają datę ślubu w tutejszej kancelarii parafialnej (rezerwacja nie może przekraczać dwu lat).
 • Przynajmniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu następuje spisanie protokołu przedmałżeńskiego (według prawa kanonicznego wyłącznie w parafii narzeczonego lub narzeczonej) — narzeczeni zamieszkujący na terenie parafii Stadniki umawiają się z księdzem (telefonicznie lub mailowo) na spotkanie poza godzinami otwarcia kancelarii.
 • Jeśli oboje narzeczeni zamieszkują poza parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stadnikach, zobowiązani są do dostarczenia zgody na przeprowadzenie wszelkich formalności związanych ze ślubem. Taką zgodę należy pobrać od proboszcza miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.

Dokumenty potrzebne do spisania protokołu przedmałżeńskiego

 • świadectwo chrztu świętego obydwu stron (data wystawienia nie może przekraczać trzech miesięcy),
 • świadectwo bierzmowania — jeśli nie ma adnotacji na świadectwie chrztu,
 • indeks ukończenia nauki religii lub świadectwo z ostatniej klasy,
 • dowody osobiste,
 • dokument z USC stwierdzający brak przeszkód (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego ze skutkami cywilnymi) — data wystawienia nie może przekraczać 6 miesięcy od daty ślubu,
 • osoby cywilnie związane — odpis aktu małżeństwa z USC,
 • strona owdowiała przynosi akt zgonu współmałżonka.

Obowiązki narzeczonych

 • ukończenie katechezy przedmałżeńskiej dla narzeczonych (w dowolnej parafii),
 • udział w dniu skupienia przed ślubem (w jednym z duszpasterstw dla narzeczonych),
 • trzykrotne spotkania w katolickiej poradni życia rodzinnego,
 • odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej:
  • pierwsza — w tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński (pierwsza spowiedź jest wykluczona w przypadku zawarcia związku cywilnego lub wspólnego zamieszkania).
  • druga — przed ślubem, tak, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa,
 • rozmowa z kapłanem (ewentualny egzamin z wiedzy religijnej),
 • dwukrotne spotkanie w kancelarii parafialnej:
  • pierwsze spotkanie:
   • spisanie protokołu przedmałżeńskiego i stwierdzenie braku przeszkód małżeńskich,
   • wydanie prośby o wygłoszenie zapowiedzi do parafii zamieszkania narzeczonego (narzeczonej),
   • umówienie się z organistą w sprawie oprawy muzycznej liturgii sakramentu małżeństwa,
   • uzgodnienie w kancelarii kwestii dekoracji kościoła,
   • umówienie się na drugie spotkanie,
  • drugie spotkanie:
   • narzeczony (narzeczona) przynosi dokument o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich od własnego ks. proboszcza stwierdzający brak przeszkód małżeńskich,
   • rozmowa na temat konferencji przedmałżeńskich, a przy zaniedbaniach w katechezie szkolnej egzamin z głównych prawd wiary (mały katechizm),
   • omówienie ceremonii zawarcia sakramentu małżeństwa,
   • jeśli narzeczeni w trakcie przygotowania zawarli już kontrakt cywilny, przynoszą także dokument z USC stwierdzający zawarty związek,
 • w dniu ślubu:
  • przed Mszą świętą świadkowie dostarczają obrączki i kartki od spowiedzi świętej narzeczonych oraz przedstawiają dowody osobiste,
  • po zawarciu sakramentu małżeństwa małżonkowie i świadkowie zgłaszają się do zakrystii, by złożyć podpisy pod aktem ślubu.

Uwagi organizacyjne

 • Fotografowieoperatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani ukończyć kurs i otrzymać pisemne upoważnienie z kurii metropolitalnej. Ponadto winni zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej posługi.
 • W kościele i przed kościołem zabronione jest sypanie konfetti, płatek róż i ryżu. Dozwolone jest natomiast na placu przed kościołem użycie drobnych monet oraz cukierków.