Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie.

(KKK 1213)

Sakramentu Chrztu świętego udziela się w niedziele (oprócz pierwszej niedzieli miesiąca) oraz w drugi dzień świąt wielkanocnych i Bożego Narodzenia w czasie Mszy świętej o 1100 — po wcześniejszym ustaleniu terminu w kancelarii parafialnej.

Rodzice dziecka

 • zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu sporządzenia aktu chrztu świętego dziecka najpóźniej dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu świętego,
 • przynoszą ze sobą:
  • odpis aktu urodzenia z USC,
  • swoje dokładne dane osobowe (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, data i miejsce zawarcia sakramentu małżeństwa),
  • dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, dokładny adres),
 • uczestniczą obowiązkowo w konferencji przygotowującej do chrztu (sobota przed chrztem, o 1900),
 • przystępują do sakramentu pokuty.
 • Nie można udzielać sakramentu chrztu świętego małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców lub wbrew ich woli.
 • Jeśli rodzice dziecka żyją w związku cywilnym lub bez związku, kapłan powinien doprowadzić ich do zawarcia małżeństwa sakramentalnego przed chrztem dziecka. W wypadku odmowy należy żądać na piśmie oświadczenia od rodziców dziecka i chrzestnych, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej. Również w wypadku, gdy rodzice żyją bez ślubu kościelnego z powodu przeszkód kanonicznych, należy żądać takiego oświadczenia.

Rodzice chrzestni

 • należą do kościoła katolickiego,
 • mają ukończony 16 rok życia,
 • przyjęli sakramenty: chrztu, eucharystii, bierzmowania,
 • posiadają zaświadczenie z parafii zamieszkania o życiu religijnym, młodzież — zaświadczenie o aktualnym uczęszczaniu na katechizację,
 • obowiązkowo biorą udział w konferencji przed chrztem świętym,
 • przynoszą zaświadczenie o ważnie odbytej spowiedzi świętej,
 • przynoszą na chrzest świecę i białą szatę.

W dniu chrztu świętego

 • Rodzice lub chrzestni przed 1100 zgłaszają się do kancelarii parafialnej; chrzestni, którzy nie uczestniczyli w naszej parafii w konferencji przedchrzcielnej, przynoszą zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami oraz zaświadczenie o odbytej spowiedzi świętej.
 • Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, winni to robić w sposób dyskretny, by nie zakłócać akcji liturgicznej i nie przeszkadzać wiernym w przeżywaniu Mszy świętej.

Nie mogą fotografować lub operować kamerą video osoby, które nie mają zezwolenia z kurii metropolitalnej.

Nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi osoby:

 • nieochrzczone,
 • należące do jakiejś sekty religijnej,
 • które publicznie wyparły się wiary,
 • wrogo ustosunkowane do wiary i religii,
 • będące publicznymi, jawnymi grzesznikami,
 • żyjące w związku bez sakramentu małżeństwa lub mieszkające razem przed ślubem.