Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie.
 

(KKK 1213)

Sakramentu Chrztu św. udziela się w niedziele w czasie Mszy św. o godz. 1100 (oprócz pierwszej niedzieli miesiąca) — po wcześniejszym ustaleniu terminu w kancelarii parafialnej.

 

Rodzice dziecka

 1. zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu sporządzenia aktu chrztu św. dziecka na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu św.
 2. przynoszą ze sobą:
  • odpis aktu urodzenia z USC,
  • swoje dokładne dane osobowe (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, data i miejsce zawarcia sakramentu małżeństwa),
  • dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, dokładny adres).
 3. uczestniczą obowiązkowo w konferencji przygotowującej do chrztu św. (termin do ustalenia z kancelarią)
 4. przystępują do Sakramentu Pokuty
 5. Nie można udzielać sakramentu chrztu św. małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców lub wbrew ich woli.
 6. Jeśli rodzice dziecka żyją w związku cywilnym, kapłan powinien doprowadzić ich do zawarcia małżeństwa sakramentalnego przed chrztem dziecka. W wypadku odmowy, należy żądać na piśmie oświadczenia od rodziców dziecka i chrzestnych, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej. Również w wypadku, gdy rodzice żyją bez ślubu kościelnego z powodu przeszkód kanonicznych, należy żądać takiego oświadczenia

 

Rodzice chrzestni

 1. należą do kościoła katolickiego
 2. mają ukończony 16 rok życia
 3. przyjęli sakramenty: chrztu, eucharystii, bierzmowania.
 4. posiadają zaświadczenie z parafii zamieszkania o życiu religijnym. Młodzież — zaświadczenie o aktualnym uczęszczaniu na katechizację
 5. obowiązkowo biorą udział w konferencji przed chrztem św.
 6. przynoszą zaświadczenie o ważnie odbytej spowiedzi św.
 7. przynoszą na chrzest świecę i białą szatę

 

W dniu chrztu św.

 1. Rodzice lub chrzestni przed godz. 1100 zgłaszają się do kancelarii parafialnej i składają brakujące podpisy; chrzestni, którzy nie uczestniczyli w naszej parafii w konferencji przedchrzcielnej przynoszą zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami oraz zaświadczenie o odbytej spowiedzi św.
 2. Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, winni to robić w sposób dyskretny, by nie zakłócać akcji liturgicznej i nie przeszkadzać wiernym w przeżywaniu Mszy św.

Nie mogą fotografować lub operować kamerą video osoby, które nie mają zezwolenia z Kurii Matropolitalnej.

 

Nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi osoby:

 • nieochrzczone
 • należące do jakiejś sekty religijnej
 • które publicznie wyparły się wiary
 • wrogo ustosunkowane do wiary i religii
 • będące publicznymi, jawnymi grzesznikami
 • żyjące w małżeństwie bez sakramentu małżeństwa lub mieszkające razem przed ślubem.