Celem małżeństwa jest doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej, zrodzenie i wychowanie potomstwa.

Informacje o katechezach i kursach dla narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa znajdują się tutaj.

W roku 2018 nie przyjmujemy ślubów w następujących terminach: 15 i 18 sierpnia.
W roku 2019 nie przyjmujemy ślubów w terminach: 22 kwietnia, 11 i 18 maja, 1 i 29 czerwca, wszystkie soboty lipca, 15 i 24 sierpnia, 2 listopada, 7 grudnia.
W roku 2020 nie przyjmujemy ślubów w terminach: 13 kwietnia, 2, 9, 16 i 23 maja, 6 i 20 czerwca, wszystkie soboty lipca, 15 i 22 sierpnia, 31 października, 26 grudnia.

Przygotowanie do małżeństwa

 1. W sprawach zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.
 2. Jeśli ślub ma się odbyć w kościele parafialnym w Stadnikach, narzeczeni ustalają datę ślubu w tutejszej kancelarii parafialnej (rezerwacja nie może przekraczać dwu lat).
 3. Przynajmniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu następuje spisanie protokołu przedmałżeńskiego (według prawa kanonicznego wyłącznie w parafii narzeczonego lub narzeczonej) — narzeczeni zamieszkujący na terenie parafii Stadniki umawiają się na spotkanie z księdzem w godzinach otwarcia kancelarii.

Dokumenty potrzebne do spisania protokołu przedmałżeńskiego

 1. świadectwo chrztu świętego obydwu stron (data wystawienia nie może przekraczać trzech miesięcy)
 2. świadectwo bierzmowania — jeśli nie ma adnotacji na świadectwie chrztu
 3. indeks ukończenia nauki religii lub świadectwo z ostatniej klasy
 4. dowody osobiste
 5. dokument z USC stwierdzający brak przeszkód (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego ze skutkami cywilnymi) — data wystawienia nie może przekraczać 6 miesięcy od daty ślubu
 6. osoby cywilnie związane — odpis aktu małżeństwa z USC
 7. strona owdowiała przynosi akt zgonu współmałżonka

Obowiązki narzeczonych

 1. ukończenie katechezy przedmałżeńskiej dla narzeczonych (w dowolnej parafii)
 2. udział w skupieniu przedślubnym (w jednym z duszpasterstw dla narzeczonych)
 3. trzykrotne spotkania w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego
 4. odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej:
  • pierwsza — w tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński (pierwsza spowiedź jest wykluczona w przypadku zawarcia związku cywilnego lub wspólnego zamieszkania)
  • druga — przed ślubem, tak, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa
 5. rozmowa z kapłanem (ewentualny egzamin z wiedzy religijnej)
 6. dwukrotne spotkanie w kancelarii parafialnej:
  • pierwsze spotkanie:
   • spisanie protokołu przedmałżeńskiego i stwierdzenie braku przeszkód małżeńskich
   • wydanie prośby o wygłoszenie zapowiedzi do parafii zamieszkania narzeczonego (narzeczonej)
   • umówienie się z organistą w sprawie oprawy muzycznej liturgii sakramentu małżeństwa
   • uzgodnienie w kancelarii kwestii dekoracji kościoła
   • umówienie się na drugie spotkanie
  • drugie spotkanie:
   • narzeczony (narzeczona) przynosi dokument o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich od własnego ks. proboszcza stwierdzający brak przeszkód małżeńskich
   • rozmowa na temat konferencji przedmałżeńskich, a przy zaniedbaniach w katechezie szkolnej egzamin z głównych prawd wiary (mały katechizm)
   • omówienie ceremonii zawarcia sakramentu małżeństwa
   • jeśli narzeczeni w trakcie przygotowania zawarli już kontrakt cywilny, przynoszą także dokument z USC stwierdzający zawarty związek
 7. w dniu ślubu:
  • przed Mszą świętą świadkowie dostarczają obrączki i kartki od spowiedzi świętej narzeczonych
  • po zawarciu sakramentu małżeństwa świadkowie zgłaszają się do zakrystii, by złożyć podpisy pod aktem ślubu

 

Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani ukończyć kurs i otrzymać pisemne upoważnienie z Kurii Metropolitalnej. Ponadto winni zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej posługi.