1. W naszej parafii przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się we wrześniu – październiku.
  2. Przeznaczone jest ono dla tych, którzy są w ósmej klasie szkoły podstawowej.
  3. Osoby, które nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania wcześniej, zgłaszają się do duszpasterzy, którzy decydują o sposobie przygotowania osób starszych niż 8 klasa.