Zajaśniał nam dzień święty,
pójdźcie, narody, oddajcie pokłon Panu,
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

Drodzy bracia i siostry!

Boże Narodzenie to okazja do rodzinnych spotkań, do miłych wspomnień, do ciepłych rozmów czy też wspólnego śpiewu kolęd. Cieszymy się obecnością przyjaciół, krewnych, znajomych i tych, z którymi może widujemy się dość sporadycznie. To przedziwne, jak wielki wpływ mają te wyjątkowe święta na nas i na tak wielu mieszkańców całego świata. Bo Betlejem jest zawsze tam, gdzie człowiek przyjmuje Boga w wierze w zaufaniu i z miłością.

Drodzy parafianie, gdy spotkacie się z nowo narodzonym Jezusem, który jest „naszym pokojem”, otwórzcie dla Niego swoje serca, byście Jego obecnością ubogaceni mogli zanieść dar Bożego pokoju innym. Dzięki temu być może i w naszym osobistym życiu dokona się zasadnicza zmiana, a w całym świecie pojawi się trochę więcej światła, życzliwości, nadziei. I tego życzmy sobie nawzajem śpiewając Jezusowi przepiękne kolędy i dziękując Bogu za dar Jego Syna.

Błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego oraz obfitości łask Bożych w nowym roku życzą duszpasterze ze Stadnik!