Pomimo trwającej pandemii w tym roku powróciliśmy do przeżywania listopadowych świąt wadług tradycyjnych zwyczajów. Na cmentarzu parafialnym odbyło się nabożeństwo za zmarłych z procesją, a po nim była sprawowana Msza święta. Celebracjom przewodniczył proboszcz ksiądz Dariusz Lewczak SCJ. Obecna była także cała wspólnota Wyższego Seminarium Misyjnego w Stadnikach wraz z księdzem rektorem. Słowo Boże głosił tego dnia ksiądz Adam Pastorczyk SCJ — wiceprzełożony i prefekt do spraw studiów przy stadnickim seminarium. Ksiądz Adam mówił między innymi: "Uroczystość wszystkich świętych ukazuje nam osoby wolne, wyzwolone z egoizmu, i dlatego całym sobą kochające Boga i innych ludzi. Człowiek święty cały jest przyjęciem, cały obecnością, cały przejrzystością, cały spojrzeniem, cały słuchaniem, cały jednością. Trudno oprzeć się człowieczeństwu, które jest wolne i kocha. Nie można się w nim nie zakochać. Święci są synami i córkami Ojca. Gdy spotykam świętego, gdy patrzę w jego oczy, jego spojrzenie wyrywa mnie z mojego egoizmu, aby żyć na sposób synowski i braterski."

Nie zabrakło także w tym roku inicjatywy wynikającej z potrzeby remontu alejek na cmentarzu. Podobnie jak przed dwoma laty członkowie rady parafialnej oraz strażacy prowadzili kwestę w celu zapewnienia funduszy koniecznych do przeprowadzenie tego remontu. Wszystkim zaangażowanym w tę inicjatywę, a także ofiarodawcom, niech Pan obficie błogosławi!