Nazwa

 1. Róże Żywego Różańca jako grupy modlitewne są ruchem o charakterze modlitewno-formacyjnym. W Kościele katolickim istnieją one na mocy zatwierdzenia papieża Grzegorza XVI z 29.01.1832. W archidiecezji natomiast istnieją i działają na mocy synodu archidiecezji przemyskiej, który określa je jako zasłużoną instytucję dla inspiracji modlitewnej i apostolskiej (statut 79 synodu) oraz niniejszego statutu.
 2. Nazwa „róże Żywego Różańca” oznacza: wspólnotę wierzących zjednoczonych przy Matce Bożej Różańcowej przez gorliwą modlitwę polegającą na medytacji tajemnic zbawienia.
 3. Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy:
  • troszczyć się o pomnożenie kultu Bożego,
  • starać się o dochowanie wierności Bogu w życiu codzien­nym,
  • dbać o wzrost duchowy należących do Róży,
  • troszczyć się o zbawienie wszystkich ludzi,
  • stawać w obronie wiary i Kościoła,
  • modlić się o jedność Kościoła i zjednoczenie chrześcijan,
  • włączać się w działania Kościoła lokalnego (różnego rodzaju dzieła pobożności, świadczenie miłości chrześci­jańskiej, troska o chorych, niesienie ratunku umierającym i działania mające na celu nawrócenie grzeszników, uwol­nienie dusz z ognia czyśćco­wego, oraz wyproszenie u Boga wszystkim ludziom wielorakich darów). (Zobacz: Jan XXIII, List apostolski do ojca P. Peytona z 1963 i 1964).

Zadania członków róż Żywego Różańca

 1. Zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca po wpisaniu się do parafial­nej księgi róż Żywego Różańca,
 2. Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych,
 3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w nabożeństwach Maryjnych,
 4. Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnoś­cią apostolską,
 5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór świętego Dominika,
 6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

 
Ciekawy artykuł o różach różańcowych można znaleźć tutaj.
Róże Różańcowe w naszej parafii wspólnie spotykają się w pierwsze niedziele miesiąca po Mszy świętej o 900.