Od drugiej niedzieli wielkiego postu nasza wspólnota parafialna przeżywała wielkopostne rekolekcje, które prowadził ksiądz Paweł Gołofit — moderator Chełmskiego Centrum Ewangelizacji z diecezji lubelskiej. Rekolekcjonista w swoich naukach rozpalał w nas wiarę w Boga, który jest prawdziwym Ojcem, pragnącym szczęścia swoich dzieci. Ksiądz Paweł przybliżał nam prawdziwy obraz Boga, ukazany na kartach Pisma świętego. Kaznodzieja przypominając o godności dziecka Bożego, która jest udziałem każdego z nas, mocno podkreślał misję, która została nam powierzona. Bóg zaprasza każdego z nas, abyśmy każdego dnia mocniej poznawali Boga — w szczególny sposób poprzez spotkanie ze Słowem Bożym; a zatem mamy być nie tylko dziećmi, ale mamy także stawać się uczniami, a następnie powinniśmy nieść Ewangelię światu, bo misją ucznia Jezusa jest ewangelizacja.

Ksiądz Paweł głosił także rekolekcje dla uczniów szkoły podstawowej, którzy byli podzieleni na dwie grupy. Jak to zaznaczył sam rekolekcjonista: rekolekcje, chociaż dobiegły końca, to powinny się stać nowym początkiem zachwytu nad Bogiem, którego powinniśmy głosić całym swoim życiem.