W sobotę 13.05.2023 trzech diakonów stadnickiego seminarium przyjęło z rąk biskupa Grzegorza Kaszaka święcenia prezbiteratu, a dzisiaj, w niedzielę 14.05., odprawili w naszym kościele swoją Mszę świętą prymicyjną. Po sześcioletniej formacji odbytej w Stadnikach księża: Adam Maj oraz Karol i Paweł Szlezingerowie wyruszają do trudnej pracy w winnicy Pana. Dziękując Bogu za ich dar powołania pamiętajmy o nowo wyświęconych kapłanach w naszych modlitwach.