W sobotę 11.05. święcenia diakonatu przyjął kleryk Vitali Ventskevich, a święcenia prezbiteratu otrzymali diakoni Wojciech Bochenek i Dariusz Motyka. Święceń udzielił biskup Edward Janiak, ordynariusz diecezji kaliskiej — gdzie od niedawna pracują księża sercanie.

Dzień później w naszej stadnickiej świątyni odbyły się prymicje neobrezbiterów. Dziękowali oni Bogu za lata spędzone w Stadnikach, za wszystkich dobroczyńców, którzy wspierali ich modlitwą i ofiarami. Kazanie prymicyjne wygłosił ksiądz Bartłomiej Król SCJ, który był magistrem neobrezbiterów w czasie ich pobytu w seminarium. Kaznodzieja, choć wystawił nowych księży, by ich pokazać jako bohaterów tego dnia, to jednak wskazał na postawę bycia z ludźmi i słuchania ich, bycia blisko. Msza święta zakończyła się uroczystym błogosławieństwem prymicyjnym, które przyjęli kapłani ze wspólnoty seminaryjnej, klerycy, bracia zakonni a potem wszyscy wierni.