10.12.2020 roku w kościele parafialnym w Stadnikach pożegnaliśmy śp. księdza Stanisława Dadeja SCJ.

Śp. ksiądz Stanisław pierwsze śluby zakonne złożył 13.09.1951 roku w Stadnikach, a święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa pomocniczego Krakowa, Karola Wojtyły, przyjął 29.06.1959 roku w Krakowie.

W czasie swojego życia zakonnego był sekretarzem prowincjalnym, katechetą w Krakowie-Płaszowie, przełożonym wspólnoty w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz proboszczem w parafiach w Stadnikach (1966–72), Mychowie, Gołębiu i Stopnicy.

Ostatnie 32 lata swojego życia spędził w Stopnicy, będąc spowiednikiem nowicjuszy i sióstr zakonnych, a także kustoszem klasztoru w Kątach Starych. W 2011 roku został odznaczony tytułem Honorowego Obywatela Gminy Stopnica.

Poniżej zamieszczamy homilię pogrzebową wygłoszoną przez księdza Józefa Gawła SCJ: