Rozpoczęcie kolejnego roku kalendarzowego skłania nas do podsumowania mijających dwunastu miesięcy. Oto garść informacji o tym, co wydarzyło się w tym czasie w naszej parafii:

 1. Statystyka sakramentalnych spotkań z Bogiem w naszej parafii w minionym roku (w porównaniu do lat ubiegłych):
  1. Chrzty
   • 2018 — ochrzczonych zostało 30 dzieci (17 chłopców i 13 dziewczynek), z tego 18 dzieci z naszej parafii
   • 2017 — ochrzczonych zostało 24 dzieci (10 chłopców i 14 dziewczynek)
   • 2016 — ochrzczonych zostało 25 dzieci (16 chłopców i 9 dziewczynek).
  2. Śluby
   • 2018 — 17 ślubów, w tym 12 spoza naszej parafii
   • 2017 — 9 ślubów, w tym 5 spoza naszej parafii
   • 2016 — 9 ślubów, w tym 5 spoza naszej parafii.
  3. Pogrzeby. Na wieczny odpoczynek zostało odprowadzonych
   • 2018 — 21 osób, w tym 2 księży sercanów
   • 2017 — 15 osób, w tym 3 księży sercanów
   • 2016 — 14 osób, w tym 3 księży sercanów.
  4. Pierwsza Komunia święta
   • 2018 — przystąpiło 40 dzieci
   • 2017 — przystąpiło 32 dzieci
   • 2016 — przystąpiło 20 dzieci.
  5. Sakrament bierzmowania
   • sakrament bierzmowania będzie udzielony w czerwcu 2019 38 kandydatom
   • 2017 — przyjęło 31 osób
   • 2016 — przyjęło 31 osób.
  6. Sakrament namaszczenia chorych
   • 2018 — przyjęły 22 osoby
    Ponadto z okazji pierwszego piątku miesiąca odwiedzanych jest regularnie około 20 osób starszych lub chorych z naszej parafii.
   • 2017 — przyjęło 8 osób
   • 2016 — przyjęły 22 osoby.
  7. Eucharystia
   • 2018 — podczas wszystkich Mszy świętych rozdano 30 000 komunii świętych
   • 2017 — rozdano 27 000 komunii świętych
   • 2016 — rozdano 27 000 komunii świętych.
 2. Ważniejsze wydarzenia duszpasterskie w życiu parafii w roku 2018:
  • 06.01. odbył się po raz pierwszy w naszej parafii orszak trzech króli
  • 28.01. uczniowie ze szkoły podstawowej w Stadnikach przedstawili w kościele jasełka
  • 18.02., w pierwszą niedzielę wielkiego postu odbyło się w kościele oratorium Ślad losu
  • 25–28.02. rekolekcje wielkopostne poprowadził ksiądz Zdzisław Płuska, sercanin z Krakowa
  • 12.05. w naszym kościele miały miejsce święcenia diakonatu i prezbiteratu; 13.05. nowo wyświęceni księża odprawili swoją Mszę prymicyjną
  • 10.06. świętowaliśmy odpust parafialny. Mszy świętej przewodniczył dziekan z Raciechowic, ksiądz Józef Czarny
  • 02.09. na Mszy świętej o 1100 odbyły się dożynki parafialne
  • 17.08., jak co roku, odbyła się pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej z modlitwą na dróżkach
  • od września ruszył w Dobczycach stały dyżur w konfesjonale (poniedziałek – piątek, 900–1030), w który zaangażowani są księża z dekanatu Dobczyce
  • 03.09. Mszą świętą w kościele rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny 2018/9
  • 06.10. młodzież z naszej parafii i nie tylko wzięła udział w wydarzeniu ewangelizacyjnym Stadion Młodych w Warszawie
  • przez cały październik spotykaliśmy się na nabożeństwach różańcowych o 1730
  • 02.11., w dzień zaduszny, Msze święte odbywały się w kaplicy na cmentarzu
  • 11.11. świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości
  • 27.11. parafianie wraz z chórem wzięli udział w nocnym czuwaniu w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie
  • 30.11–02.12. odbyły się rekolekcje adwentowe; poprowadził je w tym roku ksiądz Damian Płatek SCJ z Koszyc Małych
  • w dni powszednie adwentu o 1800 odbywały się nabożeństwa roratnie
  • w ciągu roku kilkakrotnie odbyło się Kino z sercem
  • Msze święte Serce w serce z Jezusem odbywały się regularnie w ostatnią sobotę miesiąca
  • 23.12. odbyła się w godzinach 1400–2000 w kościele dodatkowa spowiedź przedświąteczna, ciesząca się dużą frekwencją
 3. Dzieła charytatywne w parafii w roku 2018:
  • W światowy dzień ubogich nasza parafia włączyła się w ogólnopolską akcję Szlachetna paczka.
  • W minionym roku wierni brali aktywny udział w zbiórkach charytatywnych na rzecz potrzebujących, zwłaszcza chorych dzieci.
  • Na wiosnę odbyła się zbiórka złomu i niepotrzebnego sprzętu AGD. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na budowę studni w Czadzie.
 4. Sprawy gospodarcze w minionym roku:
  • Kaplica cmentarna
   • Zamontowane zostały zasuwy umożliwiające zabezpieczenie otwarcia bramy cmentarnej.
   • Oczyszczono dach kaplicy cmentarnej i dokonano przeglądu jego pokrycia.
  • Kościół
   • Przed świętami wielkanocnymi zostało wymienione pokrycie dachu na wieży kościelnej.
   •  Odnowiony został także krzyż misyjny przed kościołem.