13. i 14.11. z inicjatywy księdza proboszcza odbyła się parafialna pielgrzymka patriotyczna, w czasie której grupa licząca 40 osób odwiedziła Warszawę i Licheń. Pielgrzymowanie rozpoczęto od nawiedzenia cmentarza na Powązkach, po czym udano się na Mszę świętą do kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki, w którym posługiwał błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Tam była sprawowana Msza za tych, którzy oddali życie za ojczyznę. Następnie było zwiedzanie muzeum związanego z życiem i działalnością tego męczennika naszych czasów, a na koniec modlitwa przy jego grobie. Na patriotyczno-pielgrzymim szlaku nie zabrakło grobu nieznanego żołnierza oraz archikatedry świętego Jana Chrzciciela, w której znajduje się grób niedawno wyniesionego do chwały ołtarzy księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego. W międzyczasie miało miejsce zwiedzanie warszawskiej starówki. Na koniec pielgrzymi odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, po czym udali się w drogę do Lichenia, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Królowej Polski.

Niedzielny pobyt w Licheniu rozpoczęto od Mszy świętej, którą ksiądz proboszcz sprawował przed obliczem Matki Bożej Licheńskiej w intencjach pielgrzymów. Pod opieką miejscowej pani przewodnik pielgrzymi zostali oprowadzeni po licheńskiej bazylice, która robi niemałe wrażenie — tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że jej budowa trwała tylko 10 lat. Oprowadzanie zakończono w starej części sanktuarium przy kościele świętej Doroty, po czym był czas na indywidualne zwiedzanie i modlitwę. Po obiedzie, zmierzając już w kierunku domu, pielgrzymi zatrzymali się  w lesie grąblińskim, w którym miały miejsca 3 objawienia Matki Bożej. Niespodzianką dla wszystkich w drodze powrotnej było krótkie nawiedzenie sanktuarium na Jasnej Górze.

Zdjęcia — ksiądz Dariusz Lewczak SCJ