Pielgrzymka do Ziemi Świętej - „śladami Jezusa i Maryi”
organizowana przez parafię NSPJ w Stadnikach
04-11.09.2014
 
 
 
Dzień 1 (04.09.2014) POLSKA – TEL AVIV - BETLEJEM
Spotkanie na lotnisku w Katowicach o godz. 14:00 i przelot do tel Avivu. (jeśli będzie odpowiednia ilość osób
zorganizujemy specjalny autobus na lotnisko ze Stadnik) Po wylądowaniu ok. 20.30 i spotkaniu z przewodnikiem na
lotnisku, przejazd do hotelu w Betlejem na obiadokolację i nocleg.
 
Dzień 2 BETLEJEM – EIN KAREM - BETANIA
Śniadanie. Zwiedzanie Betlejem - Bazylika Narodzenia Pana Jezusa. Kościół ten powstał w miejscu narodzenia
Jezusa i jest najstarszym czynnym kościołem na świecie, Grota Mleczna, Grota św. Hieronima w kościele św.
Katarzyny. Pole Pasterzy - gdzie aniołowie obwieścili pasterzom narodzenie Chrystusa. Przejazd do Ein Karem
(kościół Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrziciela). Betania – kościół i grobowiec Łazarza.
Obiadokolacja i nocleg w Betlejem. Dla chętnych zwiedzanie „Jerozolimy nocą” (ok. 25 USD/os).
 
Dzień 3  JEROZOLIMA: G. OLIWNA – G. SYJON
Śniadanie. Wyjazd autokarem na Górę Oliwną - panoramiczny widok na Wzgórze Świątynne oraz mury Starego
Miasta. Następnie zwiedzanie kościoła Pater Noster - Ojcze Nasz, Kościół Dominus Flevit (Pan zapłakał), Ogród
Oliwny – Getsemani i Bazylika Męki Pańskiej, kościół grobu Maryi. Zwiedzanie placu świątynnego Kotel Maarawi
(Ściana Płaczu). Góra Syjon – Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, Wieczernik oraz grób króla Dawida.
Kościół In Galicantu. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
 
Dzień 4 WADI QELT- JERYCHO – MORZE MARTWE - QUMRAN – KACAR EL JAHUD
Śniadanie. Przejazd do kanionu Wadi Qelt (panorama), Jerycho (najstarsze miasto świata) - krótki postój pod
Qarantal - Góra Kuszenia Jezusa oraz zdjęcia pod drzewem Sykomora. Dla chętnych możliwość wjazdu na Górę
Kuszenia kolejką linową do Klasztoru Kuszenia (15 USD/os), Plażowanie i kąpiel w Morzu Martwym na prywatnej
plaży (największa depresja na świecie – 417 m ppm). Następnie Qumran – panorama na groty, gdzie znaleziono
słynne zwoje Pisma Świętego. Możliwość odnowienia chrztu dla Pielgrzymów w rzecze Jordan – Kacar El Jahud –
prawdziwe miejsce chrztu Pana Jezusa. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
 
Dzień 5 JEROZOLIMA: DROGA KRZYŻOWA
Śniadanie. Wyjazd do Jerozolimy. Przejście przez bramę Św. Szczepana, Kościół św. Anny i sadzawka Betesda,
Droga Krzyżowa (nabożeństwo) od miejsca skazania Jezusa - Via Dolorosa - do Golgoty i Bazyliki Grobu Pańskiego.
Czas na osobistą modlitwę. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.
 
Dzień 6 EMMAUS - CEZAREA – G. TABOR
Śniadanie. Przejazd do Emmaus, gdzie Pan Jezus ukazał się po raz pierwszy po Zmartwychwstaniu. Następnie
Cezarea Nadmorska: zwiedzanie ruin rzymskiego akweduktu oraz wjazd taksówkami wieloosobowymi (tzw szerut
taxi) na górę Tabor. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie.
 
Dzień 7 TABHA- G. BŁOGOSŁAWIEŃSTW – KAFARNAUM - NAZARET
Śniadanie. Przejazd dookoła Jeziora Galilejskiego: Góra Błogosławieństw, Tabha - miejsce cudownego rozmnożenia
ryb i chleba oraz miejsce prymatu Piotra, Kafarnaum: Dom Piotra i stara synagoga, rejs po Jeziorze Galilejskim z
modlitwą, śpiewaniem i tańcami. Dla chętnych możliwość degustacji ryby św. Piotra (ok. 20 USD/os). Zwiedzanie
Nazaretu: Bazylika Zwiastowania i dom św. Józefa, gdzie mieszkała Święta Rodzina. Obiadokolacja i nocleg w
Nazarecie.
 
Dzień 8 (11.09.2014) KANA – HAJFA – TEL AVIV
Śniadanie. Przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus przemienił wodę w wino: dla chętnych możliwość odnowienia
przyrzeczeń małżeńskich oraz zakupu wina. Następnie Hajfa: kościół Stella Maris, klasztor Karmelitański, panorama
na ogrody Bahajskie i zatokę Hajfa. Przejazd do Tel Avivu – zwiedzanie Jaffo – najstarszej dzielnicy z kościołem św
Piotra. Około godziny 21:20 odlot do kraju. Przylot do Katowic ok godz. 00.15.