Ogłoszenia Duszpasterskie

IV Niedziela Wielkanocy - 26.04.2015 r.

 

1.  Dzisiaj obchodzimy niedzielę Dobrego Pasterza, a zarazem Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Dziękując Bogu za już powołanych, w tym również za powołanych z tej parafii, każdy z nas niech włączy się dzisiaj w tę wielką modlitwę Kościoła. W szczególności prośmy o nowe powołania do zgromadzenia księży Sercanów.

      Dzisiejsza składka na szczególne potrzeby naszej świątyni  serdeczne „Bóg zapłać” za składane ofiary na kościół.

2. (godz. 9.00) Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się następujące osoby:

     Konrad Władysław Piwowarczyk, s. Eugeniusza i Grażyny zd. Dziadkowiec, st. cyw. wolny, zam. Czasław, par. Raciechowice i Paulina Barbara Włódyka, c. Stefana i Danuty zd. Zabdyr, st. cyw. wolna zam. Kędzierzynka, par. tutejsza, zap. 2.

     Tomasz Marcin Gaca, s. Kazimierza i Jolanty zd. Bul, st. cyw. wolny, zam. Kwapinka, par.tutejsza i Małgorzata Jolanta Korta, c. Zbigniewa i Bernadetty zd.  Bujak, st. cyw. wolna zam. Wola Wieruszowska, par. Łapanów, zap. 2.

     Krzysztof Jan Pardyl s. Jana i Wandy zd. Jamka, st. cyw. wolny, zam.Stadniki, par.tutejsza i Katarzyna Maria Lis c. Krzysztofa i Małgorzaty zd. Tomaszek s. cyw. wolna, zam. Kraków, os. Oświecenia, par. św. Maksymiliana  Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. zap.2

        Bardzo prosimy o modlitwę za tych narzeczonych. Kto wiedziałby o przeszkodach, proszony jest o informację.

3.  W środę będziemy obchodzić święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy.

4. W środę spotkanie dzieci kl. III o godz. 19.00 w związku z I Komunią Św.

5.  W czwartek rozpoczynamy odprawianie Nabożeństw Majowych ku czci NMP. Po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 odbędzie się procesja. Prosimy o przygotowanie sztandarów i feretronów, a dzieci zapraszamy do sypania kwiatków. Natomiast codziennie Nabożeństwa Majowe będą odprawiane o godz. 17.30, przed Mszą św. Serdecznie zachęcamy wszystkich wiernych, a zwłaszcza dzieci do uczestnictwa w nabożeństwach. Będziemy je przeżywać upraszając wstawiennictwa Matki Bożej z Guadalupe. Dzieci będą otrzymywać obrazki z historią objawień umieszczając je wokół jej obrazu, który każdy otrzyma. Zachęcamy też do gromadzenia się na nabożeństwach majowych przy figurach i krzyżach przydrożnych.

6.  Najbliższy piątek to I piątek miesiąca. Odwiedziny chorych od godz. 9.00. O godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i rozpoczęcie spowiedzi. O godz. 16.00 Msza św. wynagradzająca Bożemu Sercu i adoracja. O godz. 17.30 majówka i Msza św. o godz. 18.00. Biskupi Polscy jak również ks. Kardynał Dziwisz udzielają dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania dnia pokuty w piątek 1 maja 2015 r.

7.  Z tej racji, że dzień 3 maja wypada w tym roku w kolejną niedzielę wielkanocną – przeniesiona zostaje uroczystości NMP Królowej Polski z 3 maja na 2 maja. Dlatego w tym roku uroczystość tę będziemy przeżywać w sobotę 2 maja. W związku z tym porządek Mszy św. w sobotę będzie niedzielny o godz. 7.00, 9.00, 11.00 i 18.00.

8. Zachęcamy do pogłębiania wiedzy religijnej poprzez kontakt z prasą kat.

9. Intencje Mszalne 

10. Słuchając głosu Dobrego Pasterza, idźmy za Nim. Módlmy się w tym tygodniu dużo i gorliwie o nowych kapłanów i osoby zakonne oraz o wytrwanie dla tych, którzy odpowiedzieli na Boże wołanie. Przyjmijmy Błogosławieństwo.