Ogłoszenia duszpasterskie

V Niedziela Wielkiego Postu

22.03.2015 r.

 

1.  Od dzisiejszej, piątej, niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. W kościele zasłaniamy krzyże. Skupimy się na rozważaniu Męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, którą odprawiamy w piątek o 15.00 i 17.30 i Gorzkich Żali o godz. 17.00 w niedzielę.

2.  We środę Uroczystość Zwiastowania NMP. Jest to także Dzień Świętości Życia. Życie - wielki dar Stwórcy jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci - domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Boga nad tym darem nie ma władzy. W ten dzień, w czasie Adoracji przed Mszą św. będziemy się modlić za dzieci poczęte, a jeszcze nienarodzone oraz o dar rodzicielstwa dla rodziców pragnących potomstwa. W naszej parafii można dołączyć się do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Na czym polega? Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Jak się włączyć? Zabrać deklarację przystąpienia (druki zobowiązań są na stoliku z prasą w przedsionku), wypełnić ją czytelnie i w środę przynieść na Mszę św. o godz. 18.00. Po wyznaniu wiary zbierzemy te deklaracje i wspólnie złożymy specjalne przyrzeczenie. Zachęcamy do włączenia. Matkom oczekującym potomstwa zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo.

4.  Za tydzień Niedziela Palmowa. Tradycyjnie już poświęcenie palm w naszej świątyni na Mszy św. o godz. 11.00. Taca w tym dniu na potrzeby naszego kościoła. W przyszłą niedzielę zmiana czasu na letni.

5.  Spowiedź przed Świętami Wielkanocnymi będzie w Wielki Poniedziałek /30.marca/.

6.  Na stoliku przy wyjściu z kościoła, jak zawsze znajdziemy prasę katolicką. Zachęcamy do jej czytania.

7. W piątek na 19:15 zapraszamy kandydatów i młodzież z naszej parafii na spotkanie promujące idee Światowych Dni Młodzieży oraz na Drogę Krzyżową.

8.  Intencje Mszy św.

9.  Nakarmieni Słowem Bożym i Eucharystią znajdujemy w nich siłę do posłuszeństwa Bogu na wzór Jezusa. Aby nasze życie mogło jaśnieć Bożym światłem, przyjmijmy błogosławieństwo.