1. Obchodzimy dzisiaj w Kościele powszechnym uroczystość zesłania Ducha świętego. Z tej racji można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za pobożne odśpiewanie lub odmówienie hymnu O Stworzycielu Duchu przyjdź. Dzisiejsza uroczystość kończy w Kościele okres wielkanocny. Natomiast w naszej archidiecezji do przyszłej niedzieli trwa jeszcze okres Komunii świętej wielkanocnej.
  • Od jutra do piątku 24.05. dzieci, które przyjęły pierwszy raz Pana Jezusa w Komunii świętej będą przeżywać biały tydzień. Zapraszamy zatem także rodziców i ich bliskich do udziału w nabożeństwie majowym o 1730, a następnie we Mszy świętej.
  • Wczoraj w naszym kościele dwóch alumnów naszego seminarium przyjęło święcenia diakonatu, z kolei pięciu diakonów, wśród których był nasz rodak, ks. Jacek Kowal SCJ, przyjęło święcenia prezbiteratu z rąk biskupa Roberta Chrząszcza. Księża neoprezbiterzy: Aleksandr Piatlitski SCJ, Szymon Szubarczyk SCJ, Krzysztof Witek SCJ oraz Mateusz Zawiłowicz SCJ sprawują Mszę z błogosławieństwem prymicyjnym dla naszej wspólnoty parafialnej dzisiaj o 900. Naszą radość i wdzięczność za dar ich powołania wyrażajmy pamięcią modlitewną.
  • Przypominamy, że dzisiaj nabożeństwo majowe w naszym kościele o 1730, podobnie będzie za tydzień w niedzielę 26.05.
 2. W tym tygodniu w liturgii Kościoła:
  • 20.05., poniedziałek — święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła,
  • 22.05., czwartek — święto Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego Kapłana,
  • 23.05., piątek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki wiernych.
 3. Zbiórka liturgicznej służby ołtarza (lektorów, ministrantów i kandydatów) we wtorek 21.05. po wieczornej Mszy świętej.
 4. Spotkanie wspólnoty Tabitha w środę 22.05.. O 1900 w kościele modlitwa uwielbienia, a po niej wspólnotowa agapa. Serdecznie zapraszamy.
 5. Za tydzień, 26.05., ostatnia niedziela miesiąca. Jest to zarazem uroczystość Najświętszej Trójcy.
  • Ks. Jacek Kowal SCJ, nasz rodak, odprawi w naszej świątyni Mszę świętą prymicyjną. Cieszymy się z tego, że będziemy mieć nowego kapłana, który pochodzi z naszej stadnickiej parafii. Chcąc przywitać nowego księdza udekorujemy drogę prowadzącą z jego domu do naszego kościoła. Odpowiednie paliki i ich dekoracja będą przygotowane, ale bardzo prosimy o włączenie się chętnych do pomocy przy dekoracji drogi. Strojenie drogi rozpoczniemy w sobotę 25.05. od 900. Nad całością prac prosimy, aby czuwała rada parafialna. Prosimy o wykoszenie fos — niech drogę upiększa nasza dekoracja, a nie rosnące chwasty. Bardzo prosimy również mieszkańców Kwapinki o przystrojenie krzyża misyjnego przed kościołem, mieszkańców Kędzierzynki o udekorowanie wejścia do kościoła, a mieszkańców Stadnik o przygotowanie wieńca, w którym wprowadzimy prymicjanta do naszej świątyni. Procesję z domu księdza prymicjanta rozpoczniemy o 1030. Prosimy o zgromadzenie się przy posesji państwa Kowalów około 1015.
  • W poniedziałek po prymicjach (27.05.) bardzo prosimy o pomoc przy uprzątnięciu dekoracji drogi. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy już się zaangażowali i aktywnie włączą się w przygotowanie do tego wielkiego święta w naszej parafii. Niech nasz udział w tym wspólnym świętowaniu będzie odpowiedzią na wezwanie obecnego roku liturgicznego: Uczestniczę we wspólnocie Kościoła.
  • Z racji ostatniej niedzieli miesiąca składka przeznaczona będzie na parafialne inwestycje.
  • Po Mszy wieczornej na 1900 zapraszamy na spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania razem z rodzicami.
 6. Rodziców wraz z dziećmi przeżywającymi w tym roku rocznicę pierwszej Komunii świętej zapraszamy na spotkanie we wtorek 28.05. po Mszy wieczornej na 1845.
 7. Uroczystość Bożego Ciała w tym roku przypada 30.05.. Tradycyjnie udamy się w procesji do czterech ołtarzy. Trasa procesji będzie przebiegała wokół szkoły podstawowej i domu ludowego. Zachęcamy do aktywnego włączenia się w tę uroczystość mieszkańców z poszczególnych miejscowości. Prosimy o przygotowanie ołtarzy w następującej kolejności: pierwszy ołtarz — mieszkańcy Kwapinki, drugi — mieszkańcy Kędzierzynki, trzeci — mieszkańcy Stadnik, czwarty — wspólnoty parafialne.
 8. Zachęcamy młodzież po 7. klasie szkoły podstawowej i starszą do udziału w Sercańskich Dniach Młodych w Pliszczynie koło Lublina w dniach 24–29.06.. Koszt — 430 zł od osoby (280 zł SDM + 150 zł transport), dla rodzeństwa zniżka. W programie czas na modlitwę, zabawę, integrację oraz warsztaty. Więcej informacji na stronie sercanskie.pl i w mediach społecznościowych. Zapisy do 19.06. u księdza proboszcza, po tym terminie koszt wzrasta o 50 zł.
 9. Ksiądz proboszcz parafii Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny z Dziekanowic zaprasza do udziału w pielgrzymce do Medjugorie. Szczegóły na plakacie w gablocie parafialnej.
 10. Intencje Mszalne.