Ogłoszenia Duszpasterskie

 II Niedziela Wielkanocy - Miłosierdzia

12.04.2015 r.

 

1.  Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny jest poświęcona Bożemu Miłosierdziu. Msze św. odprawiamy w porządku niedzielnym, o godz. 7.00, 9.00, 11.00 i 18.00. Po Mszy św., wobec wystawionego Najśw. Sakramentu zawierzymy się Miłosierdziu Bożemu i odmówimy Koronkę. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Na zakończenie tygodnia Miłosierdzia w przyszłą niedzielę na Mszach św. będzie katecheza o Całunie Turyńskim. Oryginał Całunu w przyszłą niedzielę 19. Kwietnia zostanie wystawiony w Katedrze Turyńskiej. My będziemy mogli oglądać kopię Całunu wystawioną w naszym kościele.

2.  Dziś po Mszy św. z. godz. 9.00 zmianka Tajemnic Róż Różańcowych.

3   W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie Sercańskiej Wspólnoty Świeckich.

4.  Kandydatów do sakramentu Bierzmowania zapraszamy na spotkanie: we wtorek spotkanie dla wszystkich chłopców godz. 19:00, a w czwartek dla wszystkich dziewczyn o godz. 19:00

5.  Liturgiczną Służbę Ołtarza zapraszamy na spotkanie w piątek na godz. 16:30

6.  Zapraszamy młodzież do rozbierania dekoracji wielkanocnej w piątek po Mszy św.

7.  Na stoliku przy wyjściu z kościoła, jak zawsze znajdziemy prasę katolicką. Zachęcamy do jej czytania i składania zależnych ofiar według cennika.

8.  Intencje Mszy św.

9.  Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce realizując Uchwałę Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 lutego 2015 roku informuje mieszkańców wsi Stadniki, że zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej odbędzie się 20.04.2015 r. w Budynku Szkoły Podstawowej w Stadnikach.

10.   Źródłem każdego dobra, a szczególnie źródłem każdego aktu miłości, jest sam Bóg. Ilekroć doświadczamy w naszym życiu miłosierdzia, umiejmy dostrzec w tych sytuacjach działającego Boga i wołajmy jak św. Tomasz „Pan mój i Bóg mój”. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.