1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy:
  2. Zachęcamy i zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu każdego dnia od 1730 do 1800. W lipcu, który szczególnie poświęcony jest czci Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, modlimy się wspólnie słowami litanii do Krwi Pańskiej o ochronę przed wszelkim złem: naszych rodzin, parafii, naszej ojczyzny i całego świata.
  3. W dniach 23–30.07. będziemy przeżywać 24. ogólnopolski tydzień świętego Krzysztofa pod hasłem Z Kościołem na misyjnych drogach. W niedzielę 23.07. po wszystkich Mszach świętych odbędzie się błogosławieństwo pojazdów mechanicznych. Ofiary zbierane przy tej okazji zostaną przekazane jako pomoc polskim misjonarzom w zakupie pojazdów mechanicznych.
  4. W związku ze znacznym wzrostem kosztów, jakie trzeba by było ponieść za koszenie trawy na naszym cmentarzu, zwracamy się z prośbą do wszystkich opiekunów grobów, aby zadbać o porządek przy swoich kwaterach, włącznie z dbałością o koszenie trawy. Administrator, czyli parafia, będzie się troszczyć o miejsca niezagospodarowane.
  5. Informujemy, że w naszej parafii nie ma już wolnych intencji Mszy świętych do końca listopada.
  6. Zachęcamy do pogłębiania swojej wiedzy religijnej, a tym samym wiary, poprzez czytanie czasopism katolickich.
  7. Intencje Mszy świętych.