24.10. przeżywaliśmy jako niedzielę misyjną, rozpoczynającą w Kościele tydzień modlitw za misje ad gentes. W naszej wspólnocie parafialnej słowo Boże głosił ksiądz Władysław Ostrowski SCJ — wieloletni misjonarz w Zairze (obecnie Republika Demokratyczna Kongo) oraz we Francji, a także po doświadczeniu pracy misyjnej w Afryce pełniący obowiązki dyrektora sekretariatu misyjnego przy episkopacie Polski. Ksiądz Władysław dzielił się z nami swoim świadectwem pracy misyjnej — opowiedział nie tylko o niełatwym środowisku egzotycznej afrykańskiej krainy, ale także o trudzie misyjnej posługi w zlaicyzowanej zachodniej Europie. Przed kościołem została przeprowadzona kwesta na rzecz dzieł ewangelizacyjnych. Jak zwykle serca parafian okazały się przepełnione hojnością.

Po Mszy o 1100 dzieci z klasy III szkoły podstawowej, które rozpoczęły przygotowanie do przyjęcia pierwszej Komunii świętej, otrzymały książeczki do nabożeństwa oraz różańce. Jednak z racji tego, że nie same dzieci przygotowują się do tego ważnego momentu, jakim jest przyjęcie po raz pierwszy Pana Jezusa do serca, różańce zostały wręczone także rodzicom — na znak, że cała rodzinna wspólnota uczestniczy w drodze wzrostu duchowego.