28.12.2020
poniedziałek

Kędzierzynka

 • od Alicji i Jana Surmów (Siciny) do Teresy i Stanisława Bogaczów (tartak)
 • od Beaty i Adama Budynów (Zielona) do Marii i Edwarda Włódyków (w Granicach)
29.12.2020
wtorek

Kędzierzynka

 • od Marii Zawała do Katarzyny i Jacka Hyżych
 • od Janiny i Piotra Hyżych do Beaty i Adama Hyżych
30.12.2020
środa

Kwapinka

 • od Iwony i Ryszarda Szpilków wzdłuż drogi do Stadnik
 • od Bogumiły i Stefana Surmów wzdłuż drogi do Raciechowic
02.01.2021
sobota

Kwapinka

 • od Marii Knapik do Mariana Kobiałki (lewa strona)
 • od Agnieszki i Łukasza Kowalczyków (Tłoki, Wierzchowina) do Stanisławy i Czesława Banasiów (prawa strona)
04.01.2021
poniedziałek

Stadniki

 • od Janiny i Eugeniusza Kowalów (Winiary) w stronę Stadnik
 • od rodziny do rodziny Zofii i Stefana Krysy w stronę Skrzynki
05.01.2021
wtorek

Stadniki (Smarkowa)

 • od Stanisławy Nowak do Agaty i Mieczysława Lenartów (do poczty)
 • od Barbary Knapik (za mostem) do Marii Stojek (w stronę Kwapinki)
07.01.2021
czwartek

Stadniki

 • od Jadwigi i Andrzeja Ptaków do Haliny i Adama Stasiaków (Brzeziny)
 • od Sabiny Flak do Lidii i Sławomira Nowaków (Bystrzyca)
08.01.2021
piątek

Stadniki

 • od Teresy i Stanisława Chorobików (wokół klasztoru) w stronę Gdowa
 • od Moniki i Dariusza Utylskich (wokół klasztoru) w stronę Dobczyc
09.01.2021
sobota

Stadniki

 • od Agnieszki i Krzysztofa Bogaczów (pod lasem) do Jolanty i Marka Marszalików
 • od Barbary i Wiesława Wojtyczków (wzdłuż drogi) do Cecylii Szewc

Dla chętnych w przedsionku kościoła będzie dostępna woda święcona.