Odpust. Swego rodzaju "imieniny" parafii, kiedy czci się patrona kościoła — tak właściwie najkrócej można zdefiniować uroczystość, którą przeżywaliśmy w niedzielę 10.06. Kazania głosił w tym dniu ksiądz Zbigniew Chwaja SCJ, pochodzący ze Skrzynki długoletni misjonarz w południowej Afryce, obecnie odpowiedzialny za Sekretariat Misji Zagranicznych w naszej polskiej prowincji, a w tym roku obchodzący 25-lecie święceń kapłańskich. Sumie przewodniczył ksiądz Józef Czarny — dziekan dekanatu dobczyckiego, który swoją funkcję sprawuje od dwu lat. Msza święta z piękną oprawą muzyczną, którą zapewnił nasz chór oraz kwartet Bonjour, szczególna procesja z darami, liczne grono przybyłych kapłanów, i oczywiście procesja eucharystyczna — z figurami, sztandarami i kwiatami — to piękno tej Mszy świętej. Istotą było przyjęcie Eucharystycznego Serca Jezusa do swoich serc oraz słowa homilii, które ukazywały kult Serca Jezusowego w Kościele, ale też w naszej stadnickiej rzeczywistości i w doświadczeniu osobistym kaznodziei. I choć Mszy świętych było w tym dniu cztery, to jednak suma odpustowa pozostała sumą i ona najlepiej zebrała wszystko, co w tym dniu powinno wybrzmieć i czego powinniśmy doświadczyć.