W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nasza wspólnota parafialna razem z seminarzystami i przybyłymi gośćmi uwielbiała Boga za dar Jego żywej obecności pośród nas w sakramencie Eucharystii.

W homilii podczas koncelebrowanej Mszy świętej ksiądz Józef Golonka SCJ wyjaśnił istotę przeżywanej uroczystości i przypomniał niezwykłe świadectwa ludzi, dla których Ciało i Krew Chrystusa były codziennym pokarmem na drodze do świętości. Kaznodzieja przywołał między innymi pełną miłości aż po oddanie życia posługę świętego Damiana de Veuster’a, którą pełnił dla żyjących na hawajskiej wyspie Moloka’i trędowatych. Niemniej poruszające było świadectwo sługi Bożego, kardynała Nguyen Van Thuan’a, który mimo uwięzienia go przez komunistyczne władze Wietnamu, z miłości do Eucharystii przez kilkanaście lat na uczynionych ołtarzem własnych dłoniach, sprawował Najświętszą Ofiarę.

Odpowiadając na poruszającą ludzkie serca miłość Bożą oraz świadectwa świętych wyszliśmy wraz z Jezusem eucharystycznym na drogi naszego życia, by w uwielbieniu i dziękczynieniu przyjąć Jego błogosławieństwo.