otwarte drzwi, zaproszenieZgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego przyjmuje kandydatów. Jeżeli jesteś w wieku 18–30 lat i jesteś zdecydowany zostać sercaninem, zapraszamy Cię do kontaktu z nami i na rozmowę kwalifikacyjną z księdzem prowincjałem.

Co należy zrobić?

 • skontaktuj się z referentem do spraw powołań, księdzem Franciszkiem Wielgutem lub z innym znanym Ci sercaninem,
 • przygotuj potrzebne dokumenty (lista poniżej),
 • następnie przyjedź na spotkanie z księdzem prowincjałem:
  • kiedy — w środę, 30.09. o 1000,
  • gdzie — Warszawa, ulica Łowicka 46.

Wszystkie pozostałe szczegóły i odpowiedzi na Twoje pytania poda Ci w rozmowie referent do spraw powołań. Oto lista potrzebnych dokumentów:

 • własnoręcznie napisana prośba o przyjęcie do Zgromadzenia,
 • własnoręcznie napisany życiorys,
 • świadectwo chrztu i bierzmowania,
 • świadectwo moralności od swojego księdza proboszcza,
 • świadectwo dojrzałości (oryginał) i świadectwo ukończenie szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (w przypadku kandydatów na braci zakonnych — przynajmniej świadectwo ukończenia szkoły zawodowej),
 • okresowe badania lekarskie, informacje o chorobach,
 • dwie fotografie i fotografia w formie elektronicznej.

Więcej na temat powołania znajdziesz na stronie mlodzisercanie.pl.

ks. Franciszek Wielgut SCJ
telefon +48 5109 75709
mlodzisercanie@scj.pl