Jezus wciąż idzie przez ziemię, naucza, uzdrawia, wciąga nas wszystkich w moc swojego zbawienia przez mękę, krzyż i zmartwychwstanie. Jezus chce naszego nawrócenia, naszego otwarcia na dary Ducha Świętego; chce, byśmy stawali się tymi, którzy w życiu codziennym będą chodzić i głosić w mocy Ducha.

Zapraszamy na To, co zostawił dla nas z powodu swojej miłości.....

25.11., sobota:

  • 1715 — okazja do spowiedzi
  • 1800 — Msza święta
  • po Mszy świętej
    • konferencja
    • modlitwa o uzdrowienie z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem