Po raz kolejny, mimo obowiązujących obostrzeń, wspólnota parafii Stadniki zgromadziła się na wspólnym dziękczynieniu za udane zbiory w pięknie udekorowanym kościele parafialnym. Zanosiliśmy wspólną modlitwę z rolnikami, sadownikami i ogrodnikami dziękując za plony ziemi. Przedstawiciele miejscowości należących do naszej wspólnoty parafialnej — ze Stadnik, Kędzierzynki i Kwapinki przybyli odświętnie ubrani, niosąc żniwne wieńce i bochny chleba, by dziękować Bogu i ludziom za kolejny rok wytężonej i owocnej pracy. Ksiądz kaznodzieja w swoich słowach zachęcił wszystkich do dziękczynienia za chleb powszedni, który jest symbolem bycia we wspólnocie i bycia dla wspólnoty. Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się do swoich domów, aby w gronie najbliższych cieszyć owocami ziemi i pracy rąk ludzkich.