Chrystus zmartwychwstan jest,
nam na przykład dan jest,
iż mamy zmartwychpowstać,
z Panem Bogiem królować. Alleluja.


Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu,

my, duszpasterze posługujący w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, pragniemy złożyć wszystkim parafianom oraz przyjaciołom naszej parafii jak najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Niech moc płynąca od Chrystusa Zmartwychwstałego napełni wasze serca głęboką radością i odradzającą się ciągle na nowo nadzieją. Niech ten wyjątkowy czas, który obecnie przeżywamy w oddaleniu od własnego kościoła, od naszych rodzin, przyjaciół i znajomych, umocni nasze serca łaską wiary, nadziei i miłości. Niech Jezus Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, pomaga nam wszystkim odkrywać ciągle na nowo głęboki sens naszej wiary, by ona prowadziła nas jak pierwszych świadków zmartwychwstania do odkrywania tej wielkiej tajemnicy, że dla Boga nie ma nic niemożliwego! Niech Zmartwychwstały Pan poprowadzi nas do pełni miłości, która nie zna śmierci.

Błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego!
Szczęść Boże!