Podziękowanie, czyli najlepsze podsumowanie tego wszystkiego co się działo w święte dni Triduum!

Na ręce księdza rektora składam serdeczne podziękowanie całej wspólnocie seminaryjnej, zwłaszcza księżom za przewodniczenie celebracjom Triduum Paschalnego, za wygłoszone homilie i za wytrwałą posługę w konfesjonale w ciągu całego Wielkiego tygodnia. Diakonowi i akolitom dziękuję za głoszone kazania pasyjne, wszystkim zaś alumnom za przygotowanie liturgii, śpiewów, komentarze, dekoracje oraz za inne sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem do świąt Wielkanocnych.

Bóg zapłać osobom, które aktywnie włączyły się w liturgię Wielkiego tygodnia wykonując czytania i śpiewy międzylekcyjne oraz wszelkiego rodzaju posługi.

Dziękuję straży pożarnej ze Stadnik, Kędzierzynki i Kwapinki za czuwanie przy grobie Pańskim i pomoc techniczną podczas procesji.

Składam serdeczne Bóg zapłać liturgicznej służbie ołtarza, chórowi parafialnemu, panu Piotrowi, naszemu organiście, panu kościelnemu, dzieciom ze scholi oraz kwartetowi muzycznemu Bonjour za uświetnienie naszych celebracji podczas Wigilii Paschalnej i w dniu dzisiejszym.

Szczególne podziękowania kieruję pod adresem naszych pań, które przepięknie udekorowały i posprzątały naszą świątynię na święta Wielkanocne, jak również dziękuję za posprzątanie alejki przed kościołem.

Podziękowania składam także mieszkańcom Bystrzycy oraz pani sołtys za dary świąteczne ofiarowane do seminarium.

Bóg zapłać tym, którzy służyli swoją pomocą w zorganizowaniu procesji rezurekcyjnej oraz wszystkim wiernym za liczny udział we wspólnej modlitwie.

Podziękowania składam także księdzu Jarkowi i młodzieży za przygotowanie czuwania w Wielki piątek oraz pomoc w zrobieniu dekoracji grobu Pańskiego.

Pragnę również podziękować wszystkim parafianom za ofiarowany czas i wysiłek, abyśmy mogli jak najlepiej przeżyć te najważniejsze dni w roku kościelnym. Przy okazji dziękuję również rodzinom, które włączyły się w akcję Caritas „Dar juniora dla seniora”.

Dziękuję wszystkim za wszelki trud i wysiłek w przygotowaniu do świąt Wielkanocnych. Oby te najważniejsze w całym roku liturgicznym uroczystości pozostawiły w nas trwałe duchowe owoce.

Korzystając z okazji składam serdeczne podziękowania tym parafianom, którzy byli zaangażowani w remont wieży, który został pomyślnie zakończony przed Wielkanocą. Dziękuję zwłaszcza panu Lenartowi za koordynowanie prac remontowych, jak również panom Wojtyczce i Bogaczowi za pomoc w dostarczeniu drewna oraz panom Zabdyrowi i Szczecińskiemu i strażakom za pomoc w zrobieniu porządku przed kościołem i wywiezienie blachy i odpadów drewna. Składamy serdeczne Bóg zapłać! wszystkim, którzy wspomogli finansowo remont wieży.