Niedzielne popołudnie 7 stycznia było okazją do spotkania się rady parafialnej w nieco odmiennym niż zwykle charakterze. Zastawiony wypiekami i owocami stół, świąteczne ozdoby oraz grające w tle kolędy stworzyły atmosferę do życzeń, wyrażenia wzajemnej radości.

Głos zabrali ks. rektor i ks. proboszcz, dziękując za zaangażowanie radnych, a także za świadectwo wiary parafian oraz współpracy między duchownymi a świeckimi. Ksiądz rektor podkreślił, że dla wielu kleryków to właśnie stadnicka parafia jest tym pierwszym doświadczeniem duszpasterskim widzianym z pozycji osoby duchownej na etapie formacji.

Złożenie życzeń było początkiem spotkania, podczas którego był czas na śpiewanie kolęd, dzielenie się wrażeniami z okresu świątecznego w parafii i domach rodzinnych, a także zwyczajami i tradycjami związanymi z tym okresem.

Druga część spotkania poświęcona była planom i wydarzeniom, jakie czekają naszą parafię w nadchodzących miesiącach. Ks. proboszcz zrelacjonował między innymi przygotowania do prac remontowych wieży kościelnej oraz przygotowania do poszerzenia cmentarza. Omówione zostały też uroczystości, jakie będą nas czekać w nadchodzącym czasie, jak również rekolekcje wielkopostne. Ks. wikariusz zrelacjonował nowe zasady dotyczące sakramentu bierzmowania, oraz jak zostaną one wprowadzone w naszej parafii. Końcową cześć spotkania stanowiło zreferowanie przez pana organistę stanu organów w naszym kościele oraz przedstawienie możliwości ich remontu lub wymiany. Każda z opcji wymaga wysokich nakładów finansowych i musi być rozpatrywana w kontekście planu kilkuletniego. Na następne spotkanie ma zostać przygotowana oferta możliwości z rozpisaniem ewentualnych zalet i wad poszczególnych opcji oraz ewentualnymi nakładami finansowymi.