W niedzielę 11.10. w czasie Mszy świętej wieczornej, której przewodniczył ksiądz Marcin, nastąpiło uroczyste przyjęcie kandydatów do bierzmowania. Uczniowie klas: ósmej szkoły podstawowej i pierwszych szkół ponadpodstawowych złożyli na ręce księdza wikariusza swoje prośby o wpisanie ich na listę kandydatów do tego sakramentu. W prośbie tej zawarli również pisemną obietnicę pilnego uczestnictwa w katechezach i we wszystkich spotkaniach formacyjno-duszpasterskich. W tym roku tę deklarację złożyło 27 osób.