Światowy dzień ubogich to inicjatywa, którą zaproponował papież Franciszek, aby wprowadzić w krąg naszego myślenia ludzi ubogich, potrzebujących naszego zainteresowania, wysłuchania i pomocy. Obszary ubóstwa są bardzo różne i wielowymiarowe. W naszej parafii dostrzegliśmy potrzebę wsparcia ludzi terminalnie chorych oraz ich rodzin. Nasze ofiary chcieliśmy przeznaczyć na hospicjum Królowej Apostołów w Wiśniowej — decydując się na zakup ssaków medycznych, które służą zarówno dzieciom jak i dorosłym. Efekt zbiórki przerósł nasze oczekiwania: planowaliśmy zakup przynajmniej jednego z wymienionych sprzętów, natomiast udało się zakupić trzy.

14 stycznia w czasie Mszy świętej przedstawiciele rady parafialnej oraz młodzież, która uczestniczyła w zbiórce, przekazali przedstawicielom hospicjum wspomniane urządzenia. Pomysł ze zbiórką pieniężną i zakupem sprzętu spotkał się z uznaniem przedstawicieli hospicjum.