1. Od dzisiejszej niedzieli zmienia się charakter tego szczególnego okresu liturgicznego, który obecnie przeżywamy. Dotychczas towarzyszyło nam wezwanie do nawrócenia i pokuty, od dziś okres Wielkiego Postu nabiera charakteru bardziej pasyjnego. Dlatego w Kościele zasłaniamy krzyże i skupiamy się na rozważaniu męki Pańskiej.
 2. Za tydzień niedziela palmowa, która rozpoczyna w liturgii Kościoła Wielki Tydzień. Ze względu na panującą epidemię w tym roku będziemy przeżywać ten szczególny czas w liturgii inaczej niż co roku — bardziej duchowo, w oddaleniu od swojego kościoła parafialnego. Zachęcamy, aby pozostać w domach i łączyć się duchowo z modlącym się Kościołem.
 3. Dekret arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

  Kraków, dnia 28 marca 2020 r.
  Nr 851/2020

  Uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy państwowe oraz kościelne wprowadzam z dniem 29 marca 2020 r. na terenie archidiecezji krakowskiej następujące postanowienia:

  1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej dla wszystkich wiernych. Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza,   że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie gorąco zachęcam, aby wierni trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie w domach. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych z danego dnia a także modlitwę Liturgią Godzin.
  2. Zgodnie z przepisami państwowymi od dnia 25 marca br. w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Na drzwiach kościołów należy umieścić stosowną informację i przekazać ją wiernym także innymi kanałami komunikacyjnymi. Jeśli pojawią się w następnych dniach kolejne obostrzenia wynikające z prawa państwowego, należy się do nich dostosować i uwzględnić je w praktyce duszpasterskiej.
  3. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu oraz celebrans, nawet jeśli nie jest mieszkańcem domu.
  4. W Mszach świętych pogrzebowych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc celebransa, ministranta i pracowników firmy pogrzebowej.
  5. Przypominam, że w czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
   1. kapłani przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
   2. zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę,
   3. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk,
   4. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
   5. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotykanie,
   6. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
   7. kropielnice kościelne należy opróżnić.
  6. W przypadku koncelebry wypada, aby w tym czasie przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikacja była pozostawiona głównemu celebransowi, niezależnie od obecności innych posługujących. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską.
  7. Polecam, aby kościoły pozostawały w ciągu dnia otwarte, tak aby możliwa była indywidualna modlitwa z zachowaniem wszystkich ograniczeń wynikających z prawa państwowego i kościelnego. Niech duszpasterze troszczą się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu.
  8. Podtrzymuję polecenie, aby — przy zachowaniu należytych zasad higieny — kapłani odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, w szczególności tych, którzy o to proszą.
  9. Księży proszę, aby w tym wyjątkowym czasie do posługi nie angażować nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej z troski o nich i ich najbliższych.
  10. Szczegóły dotyczące sprawowania sakramentu pokuty i pojednania oraz spraw związanych z rozdzielaniem Komunii świętej zostały przekazane księżom w dokumencie z dnia 23 marca 2020 r., nr 826/2020. Pozostają one w mocy z uwzględnieniem zmian wynikających z aktualnych przepisów państwowych, w szczególności dotyczących liczby uczestników zgromadzenia religijnego.
  11. Zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r. w niedzielę palmową upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz świątyni. W katedrze należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, natomiast w kościołach parafialnych oraz w innych miejscach odpowiedzialni duszpasterze niech roztropnie rozstrzygną, którą formę celebracji wybrać z wyłączeniem pierwszej.
  12. Wskazania dotyczące przebiegu Świętego Triduum Paschalnego zostaną wydane w najbliższych dniach.
  13. Dekret niniejszy obowiązuje do odwołania.

  Arcybiskup Metropolita Krakowski

 4. Komunikat w sprawie celebracji pierwszych Komunii świętych i bierzmowania.
 5. W nabożeństwie gorzkich żali będzie można uczestniczyć poprzez środki masowego przekazu. Z naszego kościoła transmisja w niedzielę o 1700 przez radio Profeto. Ze względu na ograniczenie dotyczące liczby wiernych w kościele (do 5 osób) bardzo prosimy, aby zgodnie z zaleceniem arcybiskupa na Mszy świętej uczestniczyły tylko te osoby, które zamówiły intencję. Pozostałych wiernych prosimy o włączenie się w liturgię niedzieli w swoich domach poprzez środki masowego przekazu. Z kościoła w Stadnikach transmisja radiowa Mszy świętej o 900 przez radio Profeto. Szczegóły dotyczące celebracji Wielkiego Tygodnia będą podane w niedzielę palmową w ogłoszeniach parafialnych zamieszczonych także na stronach internetowych naszej parafii i facebooku.
 6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Ze względu na niebezpieczeństwo przenoszenia wirusa odwiedzin chorych nie będzie. W nagłej potrzebie można zawsze wzywać księdza do chorego.
 7. Nabożeństwa drogi krzyżowej w pierwszy piątek (03.04.) nie będzie!
 8. Przypominamy, że okres spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej trwa w Kościele aż do 07.06.2020. W sytuacji, w której się obecnie znajdujemy, bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas spowiedzi świętej, aby nie narażać na niebezpieczeństwo zarażenia siebie wzajemnie i księdza spowiadającego.
 9. Zgodnie z wytycznymi władz państwowych oraz Komisji Episkopatu Polski jeszcze raz przypominamy o pozostania w domach i śledzenia liturgii Wielkiego Postu za pośrednictwem środków masowego przekazu. Informacje na temat transmisji z kościołów w naszej diecezji dostępne na stronach archidiecezji oraz tutaj. Ponadto zachęcamy wiernych do modlitwy osobistej oraz rodzinnej, która pomoże nam wszystkim być blisko Boga i bliźniego.
 10. Intencje Mszy świętych.