Ogłoszenia Duszpasterskie

VII Niedziela zwykła

23.02.2014 r.

 

1.    Serdeczne Bóg Zapłać za ofiary składane dziś na odnowienie naszej świątyni.

2.    (9.00) Zapowiedzi – następujące osoby zamierzają zawrzeć sakrament małżeństwa:

       Maciej Irzyk, st. cyw. wolny, s. Kazimierza i Bogusławy zd. Marczak zam. Skrzynka, par. Dobczyce, oraz Agnieszka Monika Polończyk, st. cyw. wolna, c. + Józefa i Zofii zd. Zabdyr, zam. Stryszowa, par. Gdów. Zapowiedź 1. Kto wiedziałby o zachodzących przeszkodach między tymi osobami zobowiązany jest do zgłoszenia ich do kancelarii parafialnej.

3     Spotkanie z rodzicami kandydatów do Bierzmowania we wtorek po Mszy św. a Kandydatów do Bierzmowania zapraszamy w środę po Mszy. Obecność obowiązkowa.

4.    Spotkanie Rady Parafialnej w najbliższy czwartek o godz. 20.00. Zapraszamy Radnych gdyż dyskutowane będą sprawy bieżące związane z malowaniem kościoła.

5.    Komunikat Episkopatu Polski – dzień modlitwy i postu w intencji Ukrainy.

6.    Zamknęliśmy już listę chętnych na pielgrzymkę do Ziemi Świętej i nie ma już wolnych miejsc. Dla pozostałych chętnych planujemy jeszcze taką pielgrzymkę na wiosnę przyszłego roku. Ks. Wikariusz też chciałby pojechać. Dziękujemy za zainteresowanie i prosimy o modlitwę o dobre przygotowanie i przeżycie pielgrzymki.

7.    Przyszły wtorek-2. marca będzie dla nas Dniem Wynagrodzenia. Podczas całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu łącząc się z Jezusem modlącym się i cierpiącym w Ogrójcu, przepraszamy Serce Jezusa za nasze osobiste grzechy, grzechy naszych wspólnot, jak i grzechy tkwiące w strukturach społecznych i politycznych.

         Adoracja w Dniu Wynagrodzenia – 4. marca będzie według następującego porządku:

         10.00 – Msza św. i wystawienie Najświętszego Sakramentu.

         10.00 – 12.00 – Parafianie ze Stadnik,

         12.00 – 14.00 – Parafianie z Kędzierzynki,

         14.00 – 15.00 – Parafianie z Kwapinki i wszyscy chętni,

         15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia,

         15.00 – 16.00 – Dzieci ze Szkoły Podstawowej,

         16.00 – 17.00 – Klasy gimnazjalne i młodzież,

         17.30 – Zakończenie adoracji i Msza św. o godz., 18.00. którą rozpoczniemy nasze Rekolekcje Wielkopostne, po tej Mszy św. będzie nauka dla kobiet. W Środę Popielcową będą 4 Msze św.: 9, 11, 18, 20 -z naukami i posypaniem głów popiołem na znak pokuty. Kolejny dzień rekolekcji - I czwartek będzie dniem spowiedzi, wewnętrznego oczyszczenia i w I Piątek, który jest szczególnym dniem dla Wspólnoty Bożego Serca - 7 marca zakończymy rekolekcje. Program Rekolekcji jest wywieszony w gablocie jak również do zabrania na karteczkach w przedsionku. Prosimy o modlitwę o dobre przeżycie tych dni i w int. ks., który je wygłosi - ks. Wiesława Pietrzaka o umocnienie Duchem Świętym, by nas wprowadził w ten szczególny czas Wielkiego Postu.

8.    Zachęcamy do prenumerowania i czytania prasy katolickiej.

9.    Intencje mszalne na najbliższy tydzień.

10.  Niech dar Bożego błogosławieństwa nas wspomaga w dążeniu do świętości przez wypełnianie przykazania miłości, szczególnie wobec naszych nieprzyjaciół.