1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła:
  2. Zachęcamy do skorzystania z form religijnego wypoczynku organizowanych przez księży sercanów — pielgrzymka radomska, wakacje z misjami i językami. Szczegóły na plakatach w przedsionku kościoła.
    Ponadto w przedsionku kościoła znajdują się zaproszenia — między innymi na pielgrzymkę krakowską na Jasną Górę oraz na inne formy religijnego wypoczynku organizowane przez diecezję krakowską.
  3. W przyszłą niedzielę (21.07.) rozpocznie się 20. tydzień świętego Krzysztofa. Polscy misjonarze z całego świata proszą wiernych o pomoc w zakupie środków transportu potrzebnych do pracy duszpasterskiej. Poprzez włączenie się do akcji święty Krzysztof możemy pomóc w zakupie kolejnych pojazdów misyjnych. Ofiary na ten cel będą zbierane po Mszach świętych. Niech ten przysłowiowy 1 grosz za 1 bezpiecznie przejechany kilometr będzie wyrazem dziękczynienia Bogu za opiekę i uchronienie od nieszczęść na drodze.
  4. Intencje Mszy świętych.