1. Dziś Msze święte w naszym kościele o godzinie 700 i 900. O godzinie 1400 rozpoczęcie uroczystości na cmentarzu: procesja z wypominkami i Msza święta za parafian.
  2. (Po Mszy świętej na cmentarzu) Składam serdeczne Bóg zapłać! księdzu Maciejowi Kopczyńskiemu SCJ za wygłoszenie kazania zarówno w kościele jak i na cmentarzu. Bóg zapłać! Księżom i alumnom naszego seminarium za wspólną modlitwę, obecność i wszelką pomoc w zorganizowaniu uroczystości na cmentarzu.
  3. Jutro wspomnienie Wszystkich wiernych zmarłych (dzień zaduszny). Msze święte o 1000 i 1800 w kaplicy na cmentarzu.
  4. Przypominamy, że dziś i jutro można za nawiedzenie kościoła lub kaplicy publicznej dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany za zmarłych. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić Ojcze naszWierzę w Boga oraz wypełnić pozostałe warunki: spowiedź, Komunia święta i modlitwa według intencji Ojca świętego. Natomiast wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach 01–08.11. (włącznie) jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy.
  5. Odwiedzając groby bliskich pamiętajmy o zachowaniu porządku na cmentarzu.
  6. Serdecznie dziękujemy naszym paniom za posprzątanie kościoła i zrobienie świątecznej dekoracji.
  7. Przyjęty pokarm Bożego słowa i Chrystusowego Ciała umocniły nas w dążeniu do radości nieba. Napełnieni Bogiem ukazujmy światu Jego obecność. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.